Středověk

Info

Pokud mě náhodou někdo čtete. Tak je to info právě pro vás. Do svého blogu STŘEDOVĚK bych chtěla přidat nějakou soutěž s obrázky, videama, fotkama aj. Pokud vás tento nápad zaujal dejte like nebo koment budu moc ráda.Kuchařka

středověké lékařství

Středověké lékařství v Evropě čerpá hlavně z poznatků z antiky a dá se říct, že středověk byl v Evropě dobou stagnace medicíny. Výjimku tvoří Byzantská a arabská říše. Zde docházelo k třídění poznatků z antiky, ale také k vlastnímu zkoumání. Někteří významní arabští lékaři proto byli uznáváni i v Evropě.Vrcholný středověkVrcholný středověk je obdobím dalších…

Středověké nemoci - mor

Mor v širším, resp. přeneseném, resp. historickém slova smyslu znamená jakékoliv vážné infekční onemocnění s výrazným dopadem na společnost, v moderní mluvě se v tomto významu už prakticky nepoužívá, ale ve starší literatuře a zejména ve středověkých a raně novověkých kronikách a dějepisných pojednáních…

Čarodějnictví

Čarodějnictví neboli čarodějství je označení pro nadpřirozené působení známé v mnoha světových kulturách, který však nemá žádnou obecně přijímanou definici. Může být chápáno jako součást magie, jindy je od ní oddělováno, jako méně intelektuální a více intuitivní. Ve většině kultur je spojováno především s ženami a také s…