Význam a výklad run

První záznam o runách pochází asi z roku 150 před našim letopočtem a údajně starodávné runy pocházejí z řeckého a etruského písma. Některé znakové sady se však používaly i v jiných jazycích a tak není jejich původ možné doložit s naprostou přesností. Tyto starodávné znaky se dnes uplatňují hlavně v esoterice, hlavně v souvislosti s tarotovými kartami. 

Jak se vyznat v runách

I když to tak na první pohled nevypadá, naučit se číst v runách nebo porozumět jejich významu není nijak výrazně složité. Celkem rozeznáváme 24 základních znaků run, přičemž každý znak je konkrétní pro písmeno, které vyjadřuje – tak je možné číst v runách. Každá runa má však svůj význam, který se při vytažení konkrétního runového kamene vztahuje přímo k tazateli.

Výklad z run

Runy jsou zpravidla vyraženy nebo napsány na kamenech. Nejde o žádné magické kameny, ale jemné a leštěné kamínky, které si navíc může koupit každý, kdo o ně má zájem. Z run vyražených do kamenů se pak provádí výklad. Jak probíhá? Je třeba vytáhnout několik kamenů a podle znaků, které se na nich nachází, je možné učinit výklad. Každá runa, starodávný symbol, symbolizuje a představuje něco jiného. Jiný charakter, osud a velmi také záleží na tom, v jaké pozici si člověk runu vytáhne. Zda v řádné pozici nebo v té obrácené. Podle pozice se pak při výkladu rozlišuje několik možných významů v závislosti na otázce, kterou tazatel položil.

TIP: Runové kameny nemusíš jen kupovat. Vyrob si z kamínků nebo kostiček domina vlastní runové kameny a udělej sobě a svým kamarádkám jejich výklad.

Význam runových kamenů 

FEHU (Dobytek)

 • Význam: bohatství, peníze, prosperita, nemocným dává naději na uzdravení
 • Runa vytažená v řádné pozici: povzbuzuje v plánech a záměrech, zároveň nabádá, aby se nikdo nevzdával bez boje
 • Runa vytažená v obrácené pozici: varuje před pochybnostmi nebo překážkami

 

URUZ (Aurochs) 

 • Význam: odvaha, volnost, síla, vytrvalost v dosažní cílů, upozorňuje i na to, že myšlenky je třeba mít pod kontrolou
 • Runa vytažená v řádné pozici: zdraví a nové příležitosti, které vedou ke změně v životě
 • Runa vytažené v obrácené pozici: poukazuje na tvrdohlavost a na zbytečném lpění na něčem, co zbytečně připravuje o energii

 

THURISAZ (Obr) 

 • Význam: runa je spojována s Ódinovým synem Thorem, který vládne mocným kladivem a je mocným válečníkem, runa vypovídá o síle, energii, ale i varování
 • Runa vytažená v řádné pozici: runa chrání před negativními silami a upozorňuje na obrat k lepšímu
 • Runa vytažení v obrácené pozici: poukazuje na vnitřní bloky člověka, které omezují ve štěstí

 

ANSUZ (Odin) 

 • Význam: moudrost, rozum, zjevení
 • Runa vytažená v řádné pozici: runa poukazuje na inteligenci, moudrost a upřímnost, pomáhá zbavit se bloků, které v člověku panují po fyzické i psychické stránce
 • Runa vytažená v obrácené pozici: upozorňuje na falešnost, zradu, neupřímnost a zlomyslnost, která by mohla přijít

 

RAIDHO (Cesta) 

 • Význam: poslání, směr, pohyb, cesta vždy symbolizuje změnu prostředí
 • Runa vytažená v řádné pozici: upozorňuje na správný okamžik, že přichází něco nového, je to na dobré cestě a nemusí se přitom jednat vždy jen o osobní nebo profesní život
 • Runa vytažená v obrácené pozici: upozorňuje, že podnikání je vhodné na nějakou dobu odložit a to včetně jednání s úřady, zároveň dává člověku najevo, aby nesešel ze správné cesty

 

KAUNAZ (Pochodeň) 

 • Význam: oheň – světlo, nápad, porozumění, vědění, osvícení
 • Runa vytažená v řádné pozici: potvrzuje pozitivní dokončení záměrů i plánů, ačkoli zpočátku situace vypovídá o opaku
 • Runa vytažená v obrácené pozici: je třeba očekávat zpomalení ve věcech úředních i na jednáních, vybízí k opatrnosti v zablokování životní energie

 

GEBO (Dar) 

 • Význam: pouto mezi dárcem a obdarovaným, pevný vztah, svazek
 • Runa vytažená v řádné pozici: jde o pozitivní runový kámen, značí úspěch, velkorysost a blahobyt
 • Runa vytažená v obrácené pozici: nespokojenost, faleš, frustrace, nenávist

 

WUNJO (Sláva) 

 • Význam: úspěch, výhra, štěstí, radost
 • Runa vytažená v řádné pozici: poukazuje na štěstí v aktuálně řešených záležitostech, signalizuje smích, blahobyt, radost a veselí
 • Runa vytažená v obrácené pozici: štěstí a radost se změní v neštěstí a smutek

 

HAGALAZ (Silná bouře) 

 • Význam: nemoc, zranění, náhlá změna
 • Runa vytažená v řádné pozici: destrukce, potíže, náhlá ztráta. Runa poukazuje na věci a situace, které je třeba řešit, ale jinak je lze jen velmi těžko ovlivňovat, protože problémy nepodléhají lidské kontrole
 • Runa vytažená v obrácené pozici: je symbolem zdaru, prospěchu v některých záležitostech, osobního růstu a pozitivem nejen u sebe samého, ale i u blízkého okolí

 

NAUDHIZ (Potřeba) 

 • Význam: neštěstí, strádání, těžkosti, protivenství, nouze
 • Runa vytažená v řádné pozici: upozorňuje na neúspěch, těžkosti a následcích, které si člověk ponese
 • Runa vytažená v obrácené pozici: nedostatek peněz, deprese a omezení po všech stránkách

 

ISA (Led) 

 • Význam: chlad, zima, led 
 • Runa vytažená v řádné pozici: upozorňuje na chlad mezilidských vztahů, snížení emocí a pasivitu
 • Runa vytažená v obrácené pozici: signalizuje zablokování energií a sil v našem životě

 

JERA (Žatva) 

 • Význam: oslavy, přirozenost, plodnost země a dobrá úroda
 • Runa vytažená v řádné pozici: to, co bylo zaseto, je potřeba sklidit. Upozorňuje na vhodný okamžik k podnikání nebo započetí něčeho nového – produktivita a vývoj, plodnost
 • Runa vytažená v obrácené pozici: upozorňuje, že teď je nevhodná doba k jakémukoli jednání

 

EIHWAZ (Tis)

 • Význam: ochrana, odchod, smrt 
 • Runa vytažená v řádné pozici: pozitivní a ochranná runa, upozorňuje na přírůstek energie, povzbuzuje k akci a boji se svým vlastním osudem
 • Runa vytažená v obrácené pozici: zklamání, neúspěch, deprese, nedorozumění a situace, které bude nutné v budoucnu řešit

 

PERTHO (Hrnek pro hrací kostky) 

 • Význam: hra, hostina, schopnost ovládat svůj osud
 • Runa vytažená v řádné pozici: štěstí, osobní růst, který je dílem osudu, upozorňuje, že by se člověk měl řídit hlavně intuicí a nikoli rozumem, může znamenat obohacení – dědictvím nebo výhrou
 • Runa vytažená v obrácené pozici: varuje, že je třeba se vyhnout riziku ve hře, ale hlavně ve finančních investicích, které nejsou jisté

 

ELHAZ (Ochrana) 

 • Význam: úspěch při lovu, ruka odvracející nebezpečí
 • Runa vytažená v řádné pozici: nutkání chránit sebe nebo druhé, obrana, úspěšné dokončení záměrů a plánů, vyhlídky do budoucnosti jsou velmi optimistické
 • Runa vytažená v obrácené pozici: runa varuje před nebezpečím, ztroskotáním rozdělaných nebo plánovaných projektů, které by mohly vést dokonce až k bolesti a utrpení

 

SOWILO (Slunce) 

 • Význam: síla k útoku, vítězství
 • Runa vytažená v řádné pozici: úspěch je zaručen, runa doslova říká, že je úspěch napsán ve hvězdách, cíl je na dosah ruky a někteří lidé mohou vstoupit do našeho života naprosto nečekaně
 • Runa vytažená v obrácené pozici: marnivost, samolibost, namyšlenost a slabošství ve vztahu k člověku, který si runu vytáhnul

 

TEIWAZ (Tyr) 

 • Význam: čest, spravedlnost, přísaha, odpovědnost, moc, vůle, válka, řád
 • Runa vytažená v řádné pozici: upozorňuje, že jsme na dobré cestě k poznání, jsme upřímní a čestní, vítězství na mnoha frontách bude naprosto zasloužené
 • Runa vytažená v obrácené pozici: vliv na osud a věci jsou naprosto mizivé, vůle je oslabena, runa značí příchod vážných problémů

 

BERKANA (Bříza) 

 • Význam: očištění, uzdravení, vyléčení, zrození, obnova
 • Runa vytažená v řádné pozici: poukazuje na duševní i fyzickou plodnost, osobní růst, prosperitu v osobním i profesním životě, informuje o příchodu nových začátků v mnoha směrech
 • Runa vytažená v obrácené pozici: lenost, nehybnost a těžkopádnost, odhaluje naprostou ztrátu energie a poukazuje na vážnost řešení situací, které se samy rozhodně nevyřeší – je na čase jednat

 

EHWAZ (Kůň) 

 • Význam: pokrok, přátelství, důvěra, rychlost, cesta
 • Runa vytažená v řádné pozici: pohyb v duchovní i materiální rovině, vztah k blízké osobě je šťastný, poukazuje na čestnost a toleranci, která se stejnou měrou vrátí
 • Runa vytažená v obrácené pozici: definitivní rozpad vztahu, nejen partnerského, z důvodu falešného chování nebo přátelství

 

MANNAZ (Člověk) 

 • Význam: sebeobětování, úděl, neodvratnost, lidskost
 • Runa vytažená v řádné pozici: runa má obrovské množství významů, poukazuje ale nejčastěji na mezilidské vztahy a jejich kvalitu a to nejen ve vztahu k tazateli, ale i vztahu tazatele k jiným lidem – přátelům i nepřátelům
 • Runa vytažená v obrácené pozici: pozor na absenci sebekritiky, runa upozorňuje, že nastávající problémové situace by měl člověk řešit sám a nespoléhat se na ostatní

 

LAGUZ (Voda) 

 • Význam: intuice, nestálost, neovladatelnost, proměnlivost
 • Runa vytažená v řádné pozici: upozorňuje, že právě teď je ta správná chvíle, abychom se postavili svým problémům čelem, upozorňuje tazatele na jeho kreativní a tvořivé myšlení a umělecké schopnosti
 • Runa vytažená v obrácené pozici: upozorňuje na zastavení v mrtvém bodě, zdržení, odklady a protahování věcí nebo situací, které už mohly být dávno vyřešeny

 

INGUZ (Freyr) 

 • Význam: plodnost, dítě, rodina, domov
 • Runa vytažená v řádné pozici: runa vyzývá k vnitřnímu klidu a hlavně trpělivosti, která přináší růže
 • Runa vytažená v obrácené pozici: runa upozorňuje na onemocnění, hlavně psychosomatického rázu, ale upozorňuje i na netrpělivost nebo neplodnost – i v souvislosti s mezilidskými vztahy

 

DAGAZ (Den) 

 • Význam: teplo, růst, světlo
 • Runa vytažená v řádné pozici: připomíná, že je čas na plánování a uskutečnění našich plánů, které jsou velmi nadějné, a informuje, že záměry a plány je možné dotáhnout do úplného konce
 • Runa vytažená v obrácené pozici: informuje o zradě vlastních ideálů

 

OTHALA (Majetek) 

 • Význam: domov, dědictví, síla rodu, odkaz
 • Runa vytažená v řádné pozici: nabytí pozemkového vlastnictví, informuje o bezpečí a ochraně, materiálním blahobytu
 • Runa vytažená v obrácené pozici: upozorňuje na pochybnosti ke všemu, co přináší změny 


zpět na seznam článků

Autor: Redakce   |   Publikováno: 24. 05. 2015   |   Zobrazeno: 18855x

Témata článku:Zajímavosti,Věštírna

Komentáře

natydecka

Ten problém bude asi v tom, že je opravdu velká spousta druhů run. No a v každých runách můžou mít ty písmena jiné symboly a jiný význam. Takže oops smajl Ten, kdo psal tenhle článek si akorát rozklikl na googlu první stránku s runama, okopíroval text a promazal ho :d

natydeckaTo se mi líbí 0 To se mi nelíbí

Dark six member

Nepotřebuju runy. Kanmarádce jsem dělala výklad budoucnosti s kartama na prší na kterejch jsou Simpsonovy. Ok, asi je nereálný že bude hrát rugby, pak ztloustne jako Homer, a než vyroste strom do výšky dvou metrů rozhodne se, že by měla něco dělat, tak pujde pracovat na benzinu atd. ale je to větší sranda smajl

Dark six memberTo se mi líbí +2 To se mi nelíbí
zobrazit starší komentáře

Nový komentář

Přidávání komentářu je povoleno pouze přihlášeným uživatelům. Zaregistruj se a přidej sem svůj komentář.