Význam čísel

Čísla jsou všude okolo nás, a ačkoli nad tím většinou nepřemýšlíme, každé číslo nebo dokonce číselná kombinace, která je složena z několika čísel, má nějaký význam. Už ses někdy zamyslela nad tím, co vlastně konkrétní číslo znamená nebo jak vzniklo? O těch základních si povíme tady.

Numerologie

Numerologie je věda, která se zabývá významy a výklady čísel a jejich kombinacemi. Kromě toho se věda zabývá i vznikem a historií čísel nebo jejich významem v souvislosti s písmeny, který je naprosto nesporný. Numerologie rozlišuje devět základních čísel, k nimž se často přiřazuje i číslo nula, přičemž údajně každé z čísel představuje samostatný pilíř ve vědě a výzkumu. Numerologie zároveň udává, že pokud někdo pochopí osobitost konkrétního čísla, je schopen usuzovat, jak jeho samotného v běžném životě čísla ovlivňují.

Numerologie a esoterika

Numerologie je ve většině případů spojována právě s esoterikou, se kterou je zase spojován výklad karet – obojí je často kritizováno a dopředu odsuzováno. Vesměs se ale vědci a specialisté na moderní numerologii shodují v tom, že čísla skutečně mohou pomoci v hledání některých souvislostí nebo dokonce při věštění. Významy různých číslic jsou navíc často spojovány s různými skutečnostmi a v různých kulturách taky mohou znamenat nebo označovat něco jiného. Příkladem je číslo čtyři, které je v čínské kultuře považováno za zlé a velmi nešťastné číslo, protože zní podobně jako slovo smrt.

Význam čísel, hlavně v esoterice nebo výkladu karet, se liší v závislosti na tom, jaká je otázka nebo na co se tazatel karet ptá. Význam se také liší s ohledem na kartu – tarotovou kartu, která je z balíčku vytažena a proto nelze naprosto přesně říct, že ten či onen význam je v souvislosti s konkrétní osobou naprosto přesný. U každého čísla jsou uvedeny vlastnosti pozitivního i negativního charakteru, které se z hlediska esoteriky a tarotu mohou vztahovat k základním číslům numerologie.

Nula

Nula je číslem nekonečné prázdnoty a zpravidla představuje jakousi neexistenci. Nula v mnoha kulturách dokonce není považována ani za číslo, ale spíš za symbol, který je složen z ničeho a nic je také její význam. V naší kultuře je tomu ale trošku jinak. Sice představuje neexistenci, ale je přisuzována i jisté bezvýznamnosti, nízkému postavení nebo dokonce nedůležitosti ve společnosti i v rodině.

 • nula nemá žádné pozitivní nebo negativní vlastnosti, protože je považována za symbol prázdnoty a neexistence

Jedna

Číslo jedna má velkou výhodu v tom, že začíná celou řadu čísel a protože se nula často nebere jako skutečné číslo, ale právě jako symbol, tak je považována za první skutečné číslo. Údajně je jednička představitelkou jiskry života, označuje nekonečnost přítomnosti a často se vykládá jako schopnost obrovské moci a ovlivnění. V některých jiných kulturách se naopak jednička vykládá jako číslo nerozhodnosti, prázdnoty nebo dokonce odloučenosti.

 • pozitivní vlastnosti – nezávislost, odvaha, soběstačnost, progresivita 
 • negativní vlastnosti – tvrdohlavost, neukázněnost, sobectví

Dva

Protiklad a různost neboli jing jang. Dva naprosto rozdílné póly, které se ale vzájemně přitahují. Dvojka je číslo duality a historicky se právě dvojce přisuzují různé, ale stěžejní významy. Často se říká, že dvojka je symbolem pro rozdílnost, tak i pro konflikt, hřích, ale i určité spojení. Číňané mají dvojku jako nejšťastnější číslo a velmi ji uctívají, protože, jak Číňané říkají „dobré věci přicházejí ve dvojicích.“ Sama můžeš posoudit, zda je na takovém rčení něco pravdivého.

 • pozitivní vlastnosti – klid, vyrovnanost, diplomacie, trpělivost
 • negativní vlastnosti – nespokojenost, lenost, přecitlivělost

Tři

Nejsvětější trojice. Trojka následuje po dvojce a v mnoha kulturách, včetně té naší, je považována za velmi šťastné číslo, zároveň je i číslem plodnosti a zrození. Je to naprosto pochopitelné, protože právě dva lidé mohou přivést na svět potomka, začnou tak tvořit rodinu. Současně je trojka číslem životního cyklu – začátek, střed a konec nebo minulost, přítomnost a nakonec budoucnost. Mnoho cyklů je rozděleno právě na tři a trojka je tak považována za velmi šťastné číslo i v naší kultuře.

 • pozitivní vlastnosti – nápaditost, komunikativnost, umělecká nadanost, inspirativní
 • negativní vlastnosti – pokrytectví, povrchnost, netrpělivost

Čtyři

Číslo čtyři je často spojováno se spolehlivými a pracovitými lidmi, ale pokud se podíváme do jiných kultur, tam už tak pozitivní názory v žádném případě nepanují. Čtyřce jsou totiž přisuzovány negativní významy a dokonce je označována za číslo Luciferovo. Výjimkou není ani spojitost s apokalypsou, kterou podle Číňanů a dalších kultur, budou zvěstovat čtyři jezdci – zlá znamení. Právě v Číně má číslo čtyři téměř stejný význam, jako kdybychom vyslovovali slovo smrt.

 • pozitivní vlastnosti – spolehlivost, stabilita, svědomitost, oddanost, rozvážnost
 • negativní vlastnosti – nudnost, vulgárnost, žárlivost

Pět

Pětka je pro člověka v jakékoli kultuře naprosto stěžejním číslem, které je považováno za základní a ve většině je pětka vnímána jako pozitivní číslo, které je bezprostředně spojeno nejen se stvořením člověka, ale hlavně s jeho samotnou existencí. Máme pět prstů na ruce i noze, pět základních lidských smyslů, pět základních chutí nebo pět výběžků na těle – dvě nohy, ruce a hlavu. Podle odborníků je dokonce pětka pro člověka stěžejním číslem i z hlediska rozdělování věcí – člověk nejčastěji rozděluje sadu věcí nebo prvků právě v počtu po pěti.

 • pozitivní vlastnosti – zvědavost, odvaha, přizpůsobivost, svobodomyslnost
 • negativní vlastnosti – požitkářství, nezodpovědnost, nejistota

Šest

Z hlediska matematiky jde o naprosto dokonalé číslo, které označuje vyrovnanost a rovnováhu nebo naplnění. A co víc, Bible nám říká, že člověk byl Bohem stvořen šestého dne, proto je v některých kulturách šestka – samostatně stojící, označována za velmi významné číslo spojené s lidskou existencí.

 • pozitivní vlastnosti – obětavost, spravedlnost, loajalita a pochopení
 • negativní vlastnosti – podezíravost, úzkostnost

Sedm

Sedmička je považována za číslo neobyčejně mystické a v mnoha kulturách dokonce i božské. Sedmička se navíc stala významným a stěžejním číslem pro mágy nebo alchymisty, protože tvoří základ některých důležitých soustav, jenž jsou přímo spojeny s existencí člověka – sedm dní v týdnu, sedm divů světa apod.

 • pozitivní vlastnosti – inteligence, duchovno, moudrost, poznání
 • negativní vlastnosti – zbabělost, nespolečenskost

Osm

Číslo osm je spojováno se symbolem celistvosti, obnovy a znovuzrození. Vztahuje se ale také k mystice, kde je osmička označována jako den, kdy dochází k osobní přeměně nebo rozvoji člověka a jeho ducha. V některých kulturách, hlavně v Číně je osmička považována za velmi šťastné číslo, protože v čínském jazyce zní číslo osm téměř stejně jako slovo úspěch.

 • pozitivní vlastnosti – schopnost, efektivnost, realista
 • negativní vlastnosti – chamtivost, bezohlednost

Devět

Číslo devět je bezpochyby magické číslo, které je spojováno s úspěchem a pozitivy. O tom svědčí i vyjádření a význam čísla devět v různých kulturách, kde je právě devítka považována za šťastné číslo nebo je symbolem pro oheň, který vede ke čtverci, jenž přímo ohraničuje vesmír.

 • pozitivní vlastnosti – hrdost, obětavost, velkorysost
 • negativní vlastnosti – arogance, sentiment 
zpět na seznam článků

Autor: Redakce   |   Publikováno: 27. 03. 2016   |   Zobrazeno: 14371x

Témata článku:Zajímavosti,Věštírna

Komentáře

zobrazit starší komentáře

Nový komentář

Přidávání komentářu je povoleno pouze přihlášeným uživatelům. Zaregistruj se a přidej sem svůj komentář.