α Blog Ω

Martin Hattala-V tieni Ľudovíta Štúra

                                                             Tento rok uplynie 117 rokov od úmrtia jazykovedca a reformátora štúrovskej slovenčiny Martina Hattalu. Napriek svojej významnej roli bol v…

Páter Pio-Kňaz so stigmami

                                                                „Ako sa niekto môže pýšiť darmi, ktoré v sebe objaví? Čím viac sa pokladáme za bohatých, tým skôr by sme sa mali pokoriť pred Pánom.…